Visie

In onze aanpak gaan wij kerngericht te werk en stemmen we steeds zo goed mogelijk op de unieke persoon en situatie af. We werken met aandacht voor het gehele systeem waar het kind of de jongere deel van uitmaakt. Waar nodig betrekken we de directe leer en leefomgeving in het coaching-traject, door bijv. gesprekken met de ouder(s), broertjes, zusjes, de leerkracht.

Vanuit de praktijk hanteren wij een holistische benadering. Vanuit het holisme bekeken functioneren wij op vier niveaus die elkaar onderling beïnvloeden: Fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch. Situaties kunnen in de praktijk vanuit al deze invalshoeken bekeken worden. Vanuit meerdere invalshoeken kunnen inspelen op een situatie houdt in dat je niet in hokjes denkt maar de samenhang tussen factoren kan zien waardoor je meer ontdekt en bereikt. Hierdoor zullen de resultaten ook op lange termijn merkbaar zijn.

Samen met u bekijken we graag wat de beste aanpak is.

Heeft u vragen over onze visie neem gerust contact op.