Tarieven

Tijdens de intake bekijken we wat u vraag is en wat de mogelijkheden zijn. Indien we een wederzijdse afstemming kunnen maken wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Indien blijkt dat we niet de juiste afstemming kunnen maken, zal ik samen met u kijken van welk advies ik u kan voorzien in deze situatie. Wanneer u zich nog afvraagt of deze vorm van begeleiding geschikt is neem dan gerust contact op, zodat we dit kunnen bespreken.

De tarieven zijn inclusief: gebaseerd op de tijd en investeringen die nodig zijn voor het consult, inclusief voorbereiding en verwerking voor eigen dossier, administratie, bijscholing en overige praktijkkosten, indien btw wordt gerekend is deze ook inberekend. Voor eventueel bijkomende kosten, zie onderstaand tabel, bij overig.

De onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021.

Intake en evaluatiegesprekken ouders/verzorgers. € 87,00 (50-55 min.)
Kinder-, Jongeren- en Ouderconsulten/ gesprekken. € 87,00 (50-55 min.)
Opvoedopstelling voor ouders, in 1 sessie (vanaf 1,5 tot 2 consulten achter elkaar) naar de onderliggende kern van de opvoedvraag / het opvoedverlangen. Wordt op basis van consultarief  berekend (naar rato)
Supervisie kind- en jeugdprofessionals. Zie: aanbod-supervisie
Overig
Tussen- of eindverslag van traject, inhoudelijk overleg als aanvulling op het traject, overleg met derden (via telefoon of mail). Alleen op verzoek van klant. € 25,00 per kwartier, wordt berekend naar rato.
Evt. reistijd bij gesprekken op locatie worden berekend met behulp van de anwb- routeplanner. Alleen op verzoek van klant. € 35,00 per uur (berekend naar rato)

Betalingsvoorwaarde: niet nagekomen afspraken worden in rekening  gebracht. Voorkom dit en meld uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af.

Vergoedingen

U hoeft geen eigen risico te betalen, omdat de therapie meestal (gedeeltelijk) vanuit de complementaire / alternatieve zorg vergoed wordt Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar naar vergoedingen of klik hier door naar de site van de NFG. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw afgesloten polis. Gezien onze psychosociale achtergrond worden de behandelingen op de factuur omschreven als ‘psychosociaal consult‘. Wij werken niet met vooraf gestelde contracten via de gemeente, zorgeverzekeraar. Dit heeft als voordeel dat we precies afgestemd op jullie situatie met elkaar kunnen bepalen wat m.b.t. de hulpvraag nodig is. Waarin geen vooraf bepaalde behandeltermijnen of standaard protocollen leidend zijn. Er is geen diagnose nodig voor de behandeling (mag wel, maar hoeft zeker niet). U heeft gegarandeerde privacy, ik deel geen persoonlijke gegevens met zorgverzekeraars of de gemeente

Zorgverzekeraars
De kosten worden in veel gevallen gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar als u de factuur aan hen opstuurt (achteraf declareert). Het Zonnewiel is aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), vakgroep VPMW en bij de RBCZ. Consulten worden alleen vergoed door zorgverzekeraars via een aanvullend pakket. De mate van vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend, er zijn ook zorgverzekeraars die niets vergoeden. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar naar vergoedingen of klik hier door naar de site van de NFG, hier kunt een overzicht vinden. Vaak is het mogelijk om de kosten over de betrokkenen (ouders, kind) te verdelen, zodat zij dit bij hun eigen aanvullende zorgverzekering kunnen indienen en de totale vergoeding groter is.

U kunt kosten ook als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte opvoeren. In sommige situaties kan de vergoeding via de ‘rugzakregeling’ gerealiseerd worden. U kunt tevens begeleiding bij ’t Zonnewiel inschakelen als uw kind een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt.

De zorgverzekeraar zal willen weten bij welke beroepsvereniging de therapeut is aangesloten en met welke code deze vindbaar is. Registratienummer beroepsvereniging NFG: 8007096509. Het licentienummer van de RBCZ is 809582R. De AGB-code is de code waaronder zorgverleners voor de verzekering vindbaar zijn. De AGB-code van Greetje Welten is: 90-039141. De AGB-code van de praktijk is: 90-(0)17615.

Wanneer u nog vragen hebt over vergoedingen neem dan gerust contact op.