Aanmelding

Na het maken van een eerste afspraak per telefoon of mail bij praktijk ‘Het Zonnewiel’, ontvang je een code waarmee je onderstaande formulieren kan openen. Gelieve deze formulieren ingevuld mee te nemen naar de afspraak. Bij een leeftijd vanaf 14 jaar kun je het aanmeldformulier voor jongeren-adolescenten gebruiken.

Klik hieronder voor de benodigde formulieren. Het is de bedoeling dat je zowel een aanmeld-, als een intakeformulier invult. In het geval van gescheiden ouders is het ons verplicht gesteld om van beiden ouders een ondertekening van het aanmeldformulier te hebben. Als je de formulieren digitaal invult sla dan de formulieren eerst op in je documenten, daarna kun je ze invullen. Sla het ingevulde bestand vervolgens opnieuw op als document (en dus niet als download). Je kan de formulieren ook uitprinten en dan schriftelijk invullen.

Het gebeurt regelmatig dat we benaderd worden voor het begeleiden van een kind van wie de ouders gescheiden zijn. Is dit bij u het geval? Lees dan eerst even het volgende document aandachtig door over evt. bijzonderheden in de aanmeldingsprocedure.

Procedure coaching & counseling bij co-ouderschap

Aanmeldformulier jongeren / adolescenten

Aanmeldformulier kind / ouder

Intakeformulier

Hieronder kunt u het privacy reglement vinden dat wij hanteren, geheel volgens de richtlijnen van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het Zonnewiel Privacyreglement
Privay Policy website

Driehoeklijn-2