Supervisie

Steeds vaker kreeg ik aanvragen van andere kind- en jeugdprofessionals, (zoals kindercoaches) voor een supervisie-consult. Vanuit mijn eigen praktijk-ervaring als coach-counselor (pionier sinds 2007 op fulltime-basis, winnares ondernemersprijs KVK 2009), spellenmaker en productontwikkelaar (Schatgravers®, KompasVinder® methode Schateiland Expeditie®) was het dan ook een logische stap om supervisie aan te gaan bieden. In 2015 ben ik hiermee van start gegaan. Ik zie altijd mogelijkheden en kansen bij iedereen en kijk graag met jou hoe je deze kunt gaan benutten en inzetten.

Tijdens de supervisie-consulten zet ik o.a. het spel KompasVinder® in. Verder werk ik erg graag met organisatie- opstellingen. Dit is een fantastische methode om diverse thema’s uit te kunnen werken en de supervisant daar vlug én direct helderheid en inzicht in te verkrijgen. De supervisieconsulten kun je opgeven aan je beroepsvereniging i.v.m. je studiepunten en herregistratie.

In een supervisie-consult kun je terecht met vragen over bijv. het opzetten van je praktijk, je eigen (beroeps)ontwikkeling, casussen uit je praktijk, werkwijze en methodes. De volgende onderwerpen zouden bijvoorbeeld aan bod kunnen komen:

  • Jouw talenten en drijfveren als coach en hoe je die concreet en succesvol kunt inzetten in jouw praktijk.
  • Inspiratie op het gebied van concrete oefeningen voor de doelgroep waarmee jij werkt.
  • Begeleiden in het ontwikkelen van eigen spelmateriaal, aanleren van effectieve werkvormen die bij jouw praktijk passen.
  • Je kunt een casus of ’topic’ inbrengen waar je meer werkinspiratie en inzicht in wilt verkrijgen.
  • Het verhelderen van jouw visie en missie in je werk als coach en kijken hoe je deze kan verduidelijk naar jou potentiele klanten. Zodat jij de klanten aantrekt die bij jou passen.
  • Eigen belemmeringen en obstakels onderzoeken die je tegen komt in je werk als coach en het werken met je klanten om deze vervolgens te kunnen ombuigen naar groei, kansen en mogelijkheden. 

Om genoeg ruimte te kunnen bieden aan de lopende trajecten met mijn klanten, geef ik maximaal 10 supervisie-gesprekken per jaar, hierbij moet je verder rekening houden met een wachttijd van ongeveer 6 weken. Wil je graag in aanmerking komen voor een supervisie-consult stuur me dan een mail met daarin je supervisievraag naar info@hetzonnewiel.nl. Aan de hand daarvan doe ik je een voorstel en worden de kosten bepaald. 

Zie hier diverse publicaties over mijn praktijk.