Coaching & Counseling bij Het Zonnewiel

De coaches binnen onze praktijk zijn tevens opgeleid als psychosociaal counselor. Naast een coach-opleiding hebben ze een psychosociale HBO of universitaire opleiding afgerond. Dit maakt o.a. dat onze consulten in de meeste gevallen (gedeeltelijk) worden vergoed door de zorgverzekeraar, daar de beschrijving psychosociaal consult passend is. Psychosociaal counselor is een beschermde titel, waar daarentegen iedereen zich coach mag noemen. Coaches zonder psychosociale opleiding worden dan ook doorgaans niet vergoed. 

Graag leggen we uit wat de begrippen met elkaar te maken hebben en hoe ze elkaar versterken. De combinatie geeft ontzettend veel mogelijkheden om met cliënten te werken aan hun doelen.

Bij counseling ligt de nadruk op het aanspreken van het zelf-oplossend vermogen. Dit heeft als voordeel dat de oplossingen die worden gevonden goed bij de cliënt passen.  Verder onderzoekt de counselor de gevoelens, gedachtes en gedragingen van de cliënt op een dieperliggend niveau. Je doet zodoende via counseling zelfkennis op. Afhankelijk van de leeftijd zijn hier ook veel leuke, luchtige en speelse werkwijzen voor in te zetten.   

Coaching wordt gebruikt om cliënten in beweging richting het vastgestelde doel te krijgen. De coach motiveert en stimuleert tot zelfreflectie, zo kom je tot nieuwe inzichten. Omdat coaching nogal actiegericht is, zijn er vaak opdrachten, spellen en oefeningen aan verbonden. Dit maakt coaching tevens laagdrempelig. 

Er zijn veel voordelen aan het benaderen vanuit zowel een coachende als counselende invalshoek. Dit wordt uiteraard goed afgestemd op de situatie, leeftijd, behoefte en interesse van de cliënt. Een goede counselor kan naadloos overgaan van counseling naar coaching en andersom. Counseling en coaching zijn beiden tevens geschikt om preventief in te zetten om juist te voorkomen dat iets een (groter) probleem wordt.