Beroepsvereniging

Het Zonnewiel is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep VPMW. De NFG beoogt een ‘holistisch gebeuren’ als sluitsteen voor de hulpverlening. Leden van de NFG verplichten zichzelf tot regelmatige bijscholing, zo blijven zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied. Verder zijn ze verplicht deel te nemen aan supervisie en/of intervisiegroepen waardoor hun professionaliteit wordt gewaarborgd. Zie voor meer info: www.de-nfg.nl.

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Zie voor meer info: www.rbcz.nu

Het Zonnewiel is aangesloten bij Adiona: Nederlands Platform voor Kindercoaching. Adiona houdt zich bezig met ontwikkeling en kwaliteitsaspecten van de beroepsgroep ‘kindercoaches’.
Zie voor meer info: www.adiona.nl.

WGBO
Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners.

Wkkgz
Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. ‘Het Zonnewiel’ is aangesloten bij de klachtenfunctionarissen van Quasir en heeft een interne klachtenregeling.